Nyhedsbrev september 2019 Stadion Allé

Gadeidrætsevent

Som led i beboerweekenden var vi med til at afholde gadeidrætsevent i lørdags og havebedømmelsesdag i søndags. Tak til alle som deltog og alle, som var med til at stå for arrangementerne. Tillykke til de heldige vindere af titlen ”Stadion Allés flotteste haver”

Mød Joan

1. juni. startede Joan hos os som beboerrådgiver. Joan kan bl.a. hjælpe med sundhed og bevægelse. Joan kan kontaktes mandag, tirsdag og fredag på tlf. 20643136 eller mail: joan@fremtidikast.dk

Børnene fra madklubben på Stadion Allé med i ny børnebog Kom med og hør forfatteren læse den højt på biblioteket.

Afdelingsbestyrelsen med nyt medlem efter afdelingsmødet Medlemmerne er Jan Kristensen (formand), Kirsten Visby Pedersen, Kim Andersen, Anne Grethe Lehmann, Michael Boesen Andersen (ny), Songül Øzdemer og Azime Cetinkaya Vi glæder os til endnu et års samarbejde med jer

Fællessang og Niels Eje 26/9, 19-21 Første fælles-sangsaften! Den danske komponist og musiker Niels Eje kommer. Det er gratis, mød bare op: Fælleshuset, Islandsgade 3, Ikast.

vil du være Bydelsmor?

Vi holder infomøde om opstart af et nyt hold bydelsmødre. Kom og hør mere om uddannelsen, tidsplanen og forventninger. Hvor: Fælleshuset, Islandsgade 3, 7430 Ikast Hvornår: Onsdag d. 2. oktober kl. 18:00-20:00 Tilmelding er ikke nødvendig og der er aftensmad.

Foredrag ved Suzan Daoud Fra opvækst i en flygtningelejr i Libanon til lokalpolitiker i Fredensborg kommune.

Hør Suzans fortælling. Hvor: Ikast bibliotek, bibliotekssalen Hvornår: Tirsdag d. 17. september kl. 19:00-21:00 Gratis tilmelding via Kristina: tlf.: 41129905 I samarbejde med Røde Kors

Nyhedsbrev sensommer 2019

Motion for alle med Joan

Motion for alle med Joan 1. juni startede Joan hos os som beboerrådgiver med bl.a. fokus på sundhed og bevægelse. Se i kalenderen tidspunkter for Motion for alle! Joan kan kontaktes mandag, tirsdag og fredag:20 64 31 36.

Legestue med Bente

Kom og vær med til snak, leg og hygge omkring dit barn og de andre deltagere. Fredage kl. 10-12 i Fælleshuset, se datoer i kalenderen. Bente kan kontaktes mandag, tirsdag og fredag:20 81 67 09.

Madskole

I sommerferien blev der lavet lækker mad i køkkenet i Fælleshuset, da en gruppe børn var med i Madskolen. Tak for en hyggelig uge til alle børnene 

Byttemarked OG Åbent Hus – for hele Ikast

Der er fællesborde, så du har ikke egen stand og alt på bordene er gratis. Du skal ikke nødvendigvis aflevere noget for at tage noget andet. ALT kan byttes. Strikkeklubben udstiller også og der vil være kaffe og godt til ganen. Ta’ venner og familie med – for børn, unge og ja de, der har lyst, er der floorball ved DGI kl. 15.00 – 17.00 på parkeringspladsen ved Fælleshuset. Er du frisk på mere gadeidræt skal du om lørdagen d. 31. august besøge Stadion Allé, hvor der er GADEIDRÆTSEVENT kl. 10-15 med bl.a. skate, BMX og sjipning.

Afdelingsbestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen: (Se datoer og tidspunkt i kalenderen) – banko tirsdage i lige uger – i pausen kaffe/te og franskbrød. – åbent hus sidste fredag i måneden med kaffe og godt til ganen. – genbrugsbutikken har åben hver lørdag. Her kan du finde gode genbrugsfund og få en snak over en kop kaffe med dine naboer. De tager gerne imod ting til salg i butikken dog ikke møbler pga. pladsmangel. Og så er der en damespiseaften på trapperne…hold øje med opslagstavlen.

SÆT X i kalenderen – mere info senere:

SÆT X i kalenderen – mere info senere: Fællessang og Niels Eje Torsdag d. 26. september bliver første gang med fællessang og den danske komponist og musiker Niels Eje kommer. Vi glæder os til at synge med jer! vi bakker op om DANMARK SPISER SAMMEN og laver fællesspisning d. 5/11! Vil I være med til planlægningen og det praktiske på dagen kontakt Joan: 20 64 31 36 Har I ideer til indhold eller vil I være med i bladudvalget, kontakt gerne Elsebeth (51 15 10 18) og Marianne (60 15 29 96).

Kort om ny boligsocial helhedsplan

Kære beboere
Tak for jeres engagement de første fire år i ’Fælles fremtid på tværs’. En ny helhedsplan for perioden 2019-2022 er nu ved at tage form og vi glæder os til fire nye og spændende år sammen med jer.

I denne folder kan I læse om de nye aktiviteter. Nogle af aktiviteterne vil foregå alle fire år og andre vil foregå færre gange og ikke hvert år. Der kan ske ændringer i løbet af årene ved, at nye aktiviteter kommer til. Det kan ske, hvis vi oplever andre behov. Det er bestyrelsen for helhedsplanen, der beslutter, hvis der skal ske ændringer.

Det er jer som beboere, der er den vigtigste brik i udviklingen af jeres boligområde! Derfor håber vi meget, at I har lyst til at deltage i de forskellige aktiviteter sammen med jeres naboer.

Der er ingen økonomiske konsekvenser for jer som lejere!
Landsbyggefonden betaler 74 % af helhedsplanen og Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest og Ikast Andelsboligforening deler den lokale medfinansiering, der udgør 26 % af det samlede budget.

’Fælles fremtid på tværs’ betyder, at vi tænker samarbejdet på tværs. Derfor er det også med glæde, at vi kan skrive dette brev til jer og se frem til endnu mere samarbejde på tværs!

Per Dyhr Jensen                       Kent Damm Kristiansen
Direktør, Bomidtvest              Forretningsfører, Ikast Andelsboligforening

Hvad skal der ske og hvordan kan du være med?

Den nye helhedsplan vil, ligesom den gamle, omhandle boligafdelingerne afd. 11 (Stadion Allé) under Ikast Andelsboligforening og afd. 630 (Østbyen) under Bomidtvest.
Nogle aktiviteter finder kun sted i én af afdelingerne, andre i begge. Men fælles for alle aktiviteter er, at beboere fra begge afdelinger kan deltage og at al deltagelse er frivillig.

Hvordan kan du være med?
Vi håber, at du vil bakke op og deltage, når du har tid og lyst. Fortæl også gerne dine naboer om tilbud, der kunne være for dem. Aktiviteterne vil i perioder være mest for dig, mens de i andre perioder vil være mest for din nabo.
Du er altid velkommen til at opsøge medarbejderne i Fælles fremtid på tværs til en snak om, hvad du gerne vil være med til eller har ideer til.

Hvad er der i helhedsplanen?
Helhedsplanen består af tre indsatsområder. De tre indsatsområder er bestemt af Landsbyggefonden og har primært fokus på børn og unge. På de følgende sider er de tre indsatsområder nærmere beskrevet, med forbehold for, at der kan komme ændringer i aktiviteterne.

Tryghed & trivsel

Det vil vi:
 Styrke trygheden og trivslen i boligområderne.
 Koble boligområderne mere sammen med lokalområdet.

Aktiviteterne:
Netværk og naboskab:
Beboerne skaber aktiviteter, der styrker netværk og dialog mellem beboerne. Det kan være aktiviteter, hvor deltagerne er aktive eller kreative, får ny viden eller nye perspektiver. Her har vi brug for jeres gode ideer!

Boligsocial beboerrådgiver:
Som en del af det boligsociale team vil der blive ansat en Boligsocial beboerrådgiver. Den nye medarbejder bidrager blandt andet til trivslen i boligområderne ved at hjælpe beboere med kontakt til det offentlige og støtte til at overskue f.eks. privatøkonomi.

Trivselsambassadører:
Uddannelse af beboere, så de kan være med til at starte sundhedsfremmende aktiviteter op i afdelingen.

Forebyggelse & forældreansvar

Det vil vi:
 Styrke børnenes trivsel og udvikling med fokus på sprog og sundhed.
 Styrke familiernes netværk i boligområdet og i lokalområdet.

Aktiviteterne:
Bydelsmødre:
Uddannelse af mødre til en lokal gruppe, der opsøger andre mødre i boligområderne med henblik på at vejlede om f.eks. børneopdragelse og integration samt brobygge til kommunale aktører og lokale aktiviteter.

Familiegrupper / Familieklasse:
Forældre får inspiration til, hvordan man kan hjælpe sine børn ved f.eks. at sætte positive grænser og være tydelige over for barnet samt tackle hverdagens udfordringer.

Fritidsliv for børn og unge:
Bygge bro til de mange gode fritidstilbud, der er i Ikast, og gøre de mange tilbud mere synlige for beboerne.

Uddannelse & beskæftigelse for unge

Det vil vi:
 Give forældre bedre forudsætninger for at deltage i deres børns skole- og fritidsliv.
 Flere unge skal have forudsætninger for at begå sig på arbejdsmarkedet.

Aktiviteterne:
Lommepengejob
Lommepengejob består i fritidsarbejde for unge med viceværter, boligsociale medarbejdere og lokale virksomheder.

Uddannelsesvejledning for unge og forældre
Der vil bl.a. være fokus på unges mentale sundhed, så unge er i stand til at håndtere personlige og sociale udfordringer. Forældre vil blive involveret og inviteret til orienteringsaftener og virksomhedsbesøg.

Hvad nu?

Den nye helhedsplan forventes godkendt sidst på året. Der er forbehold for, at nogle aktiviteter kan ændre sig, blive annulleret, ligesom der kan komme andre aktiviteter til.
Indtil da arbejder vi videre med den nuværende helhedsplan, hvor vi fortsat har gang i mange aktiviteter i begge afdelinger.
Hvis du har spørgsmål om den kommende helhedsplan kan du ringe på tlf.: 72 18 55 27.

Det boligsociale team:

Kontaktinfo:
info@fremtidikast.dk
Tlf. nr.: 72 18 55 27